Hiljentymisen ja rukouksen kappeli - Suomen ev.lut. kirkko


Siunauksia

Herran siunaus

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa teille
ja olkoon teille armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne
ja antakoon teille rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Kuuntele tämä rukous

Apostoliset siunaukset

Siunatkoon sinua kaikkivaltias ja armollinen Jumala,
Isä ja Poika ja Pyhä Henki.

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo,
Jumalan rakkaus
ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi.

Kappeli on hiljentymisen ja rukouksen paikka verkossa. Myös sinä voit osallistua hartauksien, rukousten ja kuvien tuotantoon.
Lisätietoa Kappelista