Kirkon tiedotuskeskus

29.10. - Opetusneuvos Pertti Luumi valittiin vuoden papiksi

Opetusneuvos, rovasti Pertti Luumi Helsingistä on valittu vuoden papiksi. Luumi on toiminut vuodesta 1974 pääsihteerinä Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskuksessa (entinen Suomen Pyhäkouluyhdistys). Opetusneuvoksen arvon Luumi sai vuonna 2000. Vuoden papin valitsee Suomen kirkon pappisliiton hallitus. Vuoden 2001 papin nimi julkistettiin maanantaina 29.10. Pappisliiton valtuuston syyskokouksen yhteydessä.

Pertti Luumi on keskeisesti vaikuttanut uusien menetelmien käyttöön ottoon kirkon kasvatustyössä. Hän on kehittänyt mm. narratiivista metodia eli Raamatun kertomuksien kerrontaa ja symbolipedagogiikkaa, missä lapsen hengellisen elämän ja kasvun tukemista ja vahvistamista pidetään keskeisesti esillä.

"Pappisliitto haluaa nostaa esiin Luumin moni-ilmeisen pappiskokemuksen, erityisesti hänen pitkäkestoisen ja uusia uria aukovan toimintansa kristillisen järjestön palveluksessa ja johtotehtävissä. Kirkon toiminnan kannalta on keskeisen tärkeää, että seurakuntien ja kristillisten järjestöjen välillä vallitsee toimiva vuorovaikutus- ja yhteistyösuhde. Luumin pappisura ilmentää hyvin myös niitä erilaisia työtehtäviä, haasteita ja vaikutusmahdollisuuksia mitä pappina toimimiseen saattaa kuulua. Lisäksi Luumin valinnalla halutaan korostaa kirkon koko kasvatustyön tärkeää merkitystä koko suomalaisen yhteiskunnan henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin keskeisenä vaikutustekijänä. Kun panostamme lapsiin, panostamme inhimilliseen tulevaisuuteen", Pappisliitto perustelee valintaa.

Luumi on kysytty kouluttaja ja luennoitsija, joka seurakuntien ja muiden kirkollisten tahojen lisäksi on laajasti toiminut koulujen opettajien parissa. Luumi on myös toiminut lukuisissa kirkollisissa luottamustehtävissä. Hän on ollut useiden kristillisten kasvatusalan lehtien, kuten Pyhäkoulun, Lasten Pyhäkoululehden ja Toton päätoimittajana. Luumin julkaisutoimintaan kuuluvat mm. seuraavat kirjat: Lasten evankeliumi, Kerron Jeesuksen elämästä, Hyviä asioita, Taitava kertoja, Onni on lähellä, Kun Pietaria harmitti ja 20 kertomusta 10 käskystä.

Pertti Luumi on syntynyt 18.3.1939 Rautjärvellä ja vihitty papiksi 20.2.1963. Ennen nykyistä tehtäväänsä Lapsityön keskuksen pääsihteerinä hän on toiminut pappina paikallisseurakunnassa, seurakuntien yhteisissä työmuodoissa ja Kirkon nuorisotyön keskuksessa. Lisäksi hän on työskennellyt opettajana sekä koulussa että Helsingin Yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Pertti Luumin harrastuksiin kuuluvat mm. gastronomia ja rotarytoiminta. Hän on naimisissa ja hänellä on kaksi täysi-ikäistä lasta.(KT/Pappisliitto 29.10.01 mo)

Toimituksille lisätietoja:

Vuoden pappi julkistettiin ma 29.10. klo 19 hotelli Pasilassa, Maistraatinportti 3.

Pappisliitto, apulaistoiminnanjohtaja Hannu Ronimus, puh. 09-1502466, 050-5423664.

Haastattelupyynnöt suoraan: Pertti Luumi, puh. 09-6926374.

Valokuvia Pertti Luumista on maksutta saatavissa Internetistä osoitteesta http://www.credo.fi/imagebank/ - valitaan "Lehdistöpalvelu", josta löytyy valikko "Vuoden Pappi 2001".


Tiedotusyksikkö
Kirkkohallitus

PL 185 (Luotsikatu 1 a)   
00161 Helsinki
puhelin (09) 18021
telekopio (09) 180 2337

(09) 180 2333
(09) 180 2422
(09) 180 2334
(09) 180 2330
(09) 180 2409
(09) 180 2278
(09) 180 2332
(09) 180 2420

sähköposti: kt@evl.fi ja
etunimi.sukunimi@evl.fi
WWW: http://www.evl.fi/