Apua esirukouksen laatimiseen

.
Ehdotus yhteiseksi esirukoukseksi muistojumalanpalveluksessa 9. tammikuuta 2005 (1. sunnuntai loppiaisesta)

Kirkkohallitus on lähettänyt asiaa koskevan kirjeen 4. tammikuuta 2005. Kirjeessä todetaan yhteisestä esirukouksesta seuraavasti:
”Yhteisessä esirukouksessa muistetaan katastrofissa kuolleita ja kadonneita, heidän läheisiään sekä loukkaantuneita ja vammautuneita kuin myös katastrofista selvinneitä. Esirukouksessa pidetään esillä myös kaikkia niitä, jotka ovat eri tavoin auttaneet ja tukeneet katastrofin uhreja. Esirukouksen yhteydessä on luontevaa sytyttää kuoriin muistokynttilöitä esimerkiksi pääsiäiskynttilästä.”

Kastettuja, kuulutettuja tai avioliiton solmineita ja poisnukkuneita muistetaan esirukouksen yhteydessä seurakunnan tavan mukaan.

Esirukous voidaan jaksottaa hiljaisuudella tai rukouslauseella/-laululla. Rukouslauluna voidaan käyttää esimerkiksi jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Herra, armahda [meitä]
  • Kuule meitä, laupias Herra Jumala (ks. virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 718)
  • Me käymme yhtä matkaa rukoillen kohti taivasta (virrestä 444:2)
  • Mitä silloin multa puuttuu, kun Herra huolen kantaa? (virrestä 374:1)
  • Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta (virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 773)
  • Käänny puoleeni, Herra, ja ole minulle armollinen (virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 774)
.

Yhteinen esirukous

Rukoilkaamme.

Jumala, rakas taivaallinen Isämme. Olemme edessäsi tyhjin käsin ja murtunein mielin. Olet luvannut kuulla kaikkia, jotka kääntyvät sinun puoleesi. Tähän lupaukseesi me turvaudumme nyt, kun huudamme sinua avuksi ja tuomme sinulle kysymyksemme, pelkomme ja surumme. [Herra, kuule rukouksemme.]

[– rukouslause/-laulu]

Jumala, Isämme. Kiitämme sinua kasteesta, jossa olet ottanut meidät lapsiksesi ja sulkenut huolenpitoosi. Liitä meidät rakkaudessa toinen toiseemme. Siunaa koko Kristuksen kirkkoa. Anna sille sananjulistajia, jotka kirkastavat meille ristiinnaulittua Kristusta. Siunaa hiippakuntamme piispaa [NN:ää] ja seurakuntamme työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja kaikkia seurakuntalaisia. [Herra, kuule rukouksemme.]

[– rukouslause/-laulu]

Isä, katso kärsivän maailmamme puoleen. Me rukoilemme kaikkien niiden puolesta, joita Intian valtameren onnettomuus on koskettanut. Muistamme edessäsi niitä, jotka ovat menehtyneet. Lahjoita heille iäinen rauhasi rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Anna ikuisen valosi loistaa heille. Kannamme eteesi loukkaantuneet ja ne, joiden mieli on järkkynyt. Auta niitä, jotka ovat menettäneet kotinsa, omaisuutensa ja toimeentulonsa. Anna heille uskoa tulevaisuuteen. Siunaa kaikkia onnettomuudesta kärsiviä lapsia. Pyydämme voimia niille, jotka auttavat onnettomuuden uhreja. Kiitämme sinua kaikista niistä ihmisistä, jotka pelastuivat ja jotka toipuvat saamistaan vammoista. [Herra, kuule rukouksemme.]

[– rukouslause/-laulu]

Jumala, Lohduttajamme. Siunaa ja lohduta niitä ihmisiä, jotka ovat epätietoisia läheistensä kohtalosta. Muistamme erityisesti niitä oman paikkakuntamme ihmisiä, joita onnettomuus on koskettanut. Auta myös meitä, joita tämä tapahtuma ahdistaa. Anna voimaa tähän hetkeen ja edessä oleviin päiviin. Herra, kuule hiljainen rukouksemme.

(hiljaisuus, jonka aikana voidaan sytyttää kynttilöitä)

[Herra, kuule rukouksemme.]

[– rukouslause/-laulu]

Jumala, Luojamme. Koko maailmamme tulevaisuus on sinun käsissäsi. Siunaa maailman kansoja ja niiden johtajia. Anna meille rauha. Auta, että kaikki maailman ihmiset kokisivat olevansa yhtä suurta perhettä. Rukoilemme varjelusta maallemme ja kansallemme. Siunaa tasavallan presidenttiä, hallitusta, eduskuntaa ja oikeuslaitosta. Anna päättäjille vastuuntuntoa, viisautta ja oikeamielisyyttä. Auta heitä muistamaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevia. Auta meitä näkemään vastuumme kansojen perheessä. [Herra, kuule rukouksemme.]

[– rukouslause/-laulu]

Jumala, Parantajamme. Rukoilemme sairaiden ja vanhusten puolesta sekä niiden puolesta, jotka kärsivät yksinäisyydestä. [Erityisesti muistamme edessäsi niitä lähimmäisiämme, joiden puolesta on pyydetty esirukousta: – –.] Muistamme työttömiä ja niitä, jotka nääntyvät työtaakkansa alle. Herätä valtaa pitävät ja meidät kaikki yhteiseen vastuuseen. [Herra, kuule rukouksemme.]

[– rukouslause/-laulu]

Jumala, sinä rakastit maailmaa niin paljon, että annoit ainoan Poikasi. Sinä lupasit, ettei mikään voi erottaa meitä sinun rakkaudestasi, joka on tullut ilmi Vapahtajassamme. Me kiitämme sinua siitä. Sinun käsiisi me jätämme toinen toisemme ja itsemme. Ylistetty olkoon sinun pyhä nimesi.

S Aamen.
.